Bo Ingberg

Bo Ingberg

Titel: fd. Överläkare

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1993