Astley Nyhlén

Astley Nyhlén

Titel: Galleristen

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 1993