Anders R. Öhman

Anders R. Öhman

Titel: Advokaten

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1993