Torun Vivianna Bülow-Hübe

Torun Vivianna Bülow-Hübe

Titel: Konsthantverkare

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1992