Johan Fischerström

Johan Fischerström

Titel: Generaldirektören Ceremonimästare

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1992