Jan Kuylenstierna

Jan Kuylenstierna

Titel: Förste Hovmarskalken

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1992

Till toppen