Göran Göransson

Göran Göransson

Titel: fd Departementsrådet

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1992

Till toppen