Barbro Beck-Friis

Barbro Beck-Friis

Titel: Chefsöverläkaren Friherrinna

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1992

Till toppen