Ulrik Samuelson

Ulrik Samuelson

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1991