Olof Lindberg

Olof Lindberg

Titel: Länsöverdirektör

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1991