John Crafoord

John Crafoord

Titel: Slottsfogden Överste

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1991