Jan Wallander

Jan Wallander

Titel: Fil.Dr.

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1991