Dag Widman

Dag Widman

Titel: fd Överintendent

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1991

Till toppen