Bernt Gröön

Bernt Gröön

Titel: Bankdirektör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1991

Till toppen