Lars Sköld

Lars Sköld

Titel: fd Överdirektören Docent

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1990