Hodder Stjernswärd

Hodder Stjernswärd

Titel: Hovstallmästaren

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1990

Till toppen