Gunborg Nyman

Gunborg Nyman

Titel: fd Länsbibliotekarien

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 1990