Göran Gustafsson

Göran Gustafsson

Titel: Tekn.Dr

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1990