Göran Bauer

Göran Bauer

Titel: Professor

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1990