Claes-Göran Hedén

Claes-Göran Hedén

Titel: Överstelöjtnant

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1990