Britt Mogård

Britt Mogård

Titel: Fd Landshövding

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1990