Torsten Arnheim

Torsten Arnheim

Titel: Direktör

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1989