Sivert Lindblom

Sivert Lindblom

Titel: Skulptör

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1989