Reinhold Gustafsson

Reinhold Gustafsson

Titel: Byggmästare

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1989