Kristina af Geijerstam

Kristina af Geijerstam

Titel: Sjukgymnasten

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 1989

Till toppen