Ingegerd Möller

Ingegerd Möller

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1989