Gunnar Nilsson

Gunnar Nilsson

Titel: F.d Ordförande

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1989