Ebbe Hagard

Ebbe Hagard

Titel: Hovpredikanten och Prosten

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1989