Lars Backlund

Lars Backlund

Titel: fd Länsrådet

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1988