Ivar Nordlander

Ivar Nordlander

Titel: Ordf.i Västernorrlands läns landsting

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1988