Hans Ulfhielm

Hans Ulfhielm

Titel: Överste 1 gr.

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1988

Till toppen