Gustaf Piehl

Gustaf Piehl

Titel: Direktör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1988