Edvard Reuterswärd

Edvard Reuterswärd

Titel: Fd. Generaldirektör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1988