Anna-Greta Crafoord

Anna-Greta Crafoord

Titel: Fru

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1988