Alf Åkerman

Alf Åkerman

Titel: Tekn.dr.Bankdirektör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1988