Nils Sjölin

Nils Sjölin

Titel: Länsrådet

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1987