Lennart B:son Uller

Lennart B:son Uller

Titel: Överstelöjtnant

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1987