Hans Peterson

Hans Peterson

Titel: fd Länsskoleinspektören

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 1987