Hans Grauman

Hans Grauman

Titel: Överstelöjtnant

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1987

Till toppen