Gunnar Petri

Gunnar Petri

Titel: Generaldirektör

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1987