David Jonasson

David Jonasson

Titel: fd Kommunalrådet

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1987