Carl-Olof Hedén

Carl-Olof Hedén

Titel: Överstelöjtnant

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1987

Till toppen