Bert Lindström

Bert Lindström

Titel: Bankdirektör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1987