Anders Öhrwall

Anders Öhrwall

Titel: Kördirigenten

Medalj: Litteris et Artibus

År: 1987