Anders Holmberg

Anders Holmberg

Titel: Överste

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1987