Tore Rääf

Tore Rääf

Titel: Slottsfogde

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1986