Sven-Olof Träff

Sven-Olof Träff

Titel: Direktör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1986

Till toppen