Paul Högberg

Paul Högberg

Titel: Gymnastikdirektör

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1986