Lars Tännérus

Lars Tännérus

Titel: Förhandlingsdirektör

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1986

Till toppen