Jan Stiernstedt

Jan Stiernstedt

Titel: Överdirektör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1986